• Giới thiệu

    Giới thiệu

    Hãng Luật CABAS được thành lập từ 30/5/2006 bởi các luật sư, thạc sỹ luật học có nghiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, hợp đồng, đấu thầu, đấu giá, tài chính, ngân hàng… CABAS là một trong 02 đơn vị cấu thành lên Hãng luật INCIP từ năm 2006, ngày 06/06/2017, Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư INCIP (Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102956779 do Phòng ĐKKD sở Kế hoạch và Đầu tư INCIP cấp ngày 30/5/2006)  tách ra khỏi Hãng Luật INCIP và đổi tên thành Công ty TNHH Luật và Tư vấn Đầu tư CABAS cùng với Công ty Luật TNHH CABAS (Do sở Tư Pháp Hà Nội cấp phép) tạo thành Hãng Luật CABAS. Như vậy, HÃNG LUẬT CABAS là sự tổ hợp của Công ty Luật và Tư vấn đầu tư CABAS, Côn

Sáng lập viên

Thành viên khác

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên viên pháp lý

Luật sư - Thạc sỹ Hà Thị Thu Hằng

Thạc sỹ

Luật sư Hà Thị Thu Hằng

Chuyên viên pháp lý Đỗ Thị Phương

Đỗ Thị Phương

Chuyên viên pháp lý