TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

08/06/2017

Theo yêu cầu của doanh nghiệp, cá nhân, CABAS cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên với doanh nghiệp với thời hạn tối thiểu 06 tháng trở lên và cung cấp các dịch vụ pháp lý thường xuyên trong các lĩnh vực: dân sự, hợp đồng; kinh doanh – thương mại; tài chính – ngân hàng; lao động; sở hữu trí tuệ.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

CABAS tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp.

  • Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp.
  • Soạn thảo, hiệu chỉnh, đăng ký Thoả ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Hợp đồng lao động, Hợp đồng thuê Giám đốc/Tổng Giám đốc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Tư vấn pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài và cho các doanh nghiệp Xuất khẩu lao động.
  • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
  • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động, Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
  • Tư vấn xử lý kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công…
  • Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động trong vụ án tranh chấp hợp đồng lao động.