Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Vân Anh

17/02/2021

Quá trình công tác:

  • Năm 2014: Tốt nghiệp Đại Học Luật Hà Nội
  • Năm 2015: Công ty cổ phần Anycar Việt Nam
  • Năm 2017: Công ty TNHH BHNT CATHAY Việt Nam
  • Năm 2019 đến nay: Nhân viên tư vấn pháp lý của Hãng luật CABAS

Lĩnh vực chuyên môn:

  1. Tư vấn doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, thuế và các loại giấy phép con khác.
  2. Tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật: Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai & Nhà ở, Thừa kế, Hôn nhân & Gia đình, Doanh nghiệp, Đầu tư, Lao động…

Kinh nghiệm:

    02 năm