Luật sư – Thạc sỹ Hà Thị Thu Hằng

09/01/2020

Quá trình công tác:

  • 1996: Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội
  • 2011: Tốt nghiệp khóa Đào tạo Luật sư của Học viện Tư pháp
  • 2014 – nay: Thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực chuyên môn: Tranh tụng

Kinh nghiệm: 9 năm