Luật sư Hà Thu Huyền

30/06/2017
 3 Quá trình công tác:

  • Năm 1996: Tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội
  • Năm 2011: Tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư của Học viện tư pháp;
  • Từ 1997 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Siêu Thanh Hà Nội
  • Từ 2011 đến nay: Luật sư của Hãng luật CABAS
  • Từ 2014 đến nay: Thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội, liên đoàn luật sư Việt Nam.

Lĩnh vực chuyên môn:

Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp, quản trị điều hành, lao động, đất đai…

Kinh nghiệm: 09 năm