Luật sư Cao Bá Trung

30/06/2017
55
Luật Sư Cao Bá Trung
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 2003 – nay: Là thành viên của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
 • Từ 2003 -2006: Luật sư của INVESTCONSULT GROUP
 • Từ 06/2006 – 06/2017: Chủ tịch, sáng lập viên của HÃNG LUẬT INCIP. Một đơn vị cấu thành Hãng Luật INCIP đã tách ra và đổi tên thành HÃNG LUẬT CABAS;
 • Từ 2011 – nay: Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Tư vấn pháp luật và Hợp đồng – Khoa Luật sư của Học viện tư pháp
 • Từ 2011 – nay: Đấu giá viên, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh CABAS
 • Từ 2011 – nay: Chủ tịch của HỌC VIÊN DOANH NHÂN INCIP
 • Từ 2017 – nay : Giám đốc công ty Luật TNHH CABAS

THÀNH TÍCH

 • Nhận nhiều bằng khen của Đoàn luật sư Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về những thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề.
 • Thành tích cao quý nhất của Luật sư Cao Bá Trung là mang lại niềm tin cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước trong suốt quá trình hành nghề.

LĨNH VỰC CHUYÊN SÂU

 • Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài;
 • Tư vấn luật doanh nghiệp;
 • Tư vấn, đàm phán, soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng;
 • Tư vấn sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn thuế, tài chính, ngân hàng;
 • Tư vấn, tổ chức đấu giá;
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;
 • Tranh tụng các vụ án kinh tế, dân sự, hình sự.

KINH NGHIỆM

Với 17 năm hành nghề liên tục, Luật sư Cao Bá Trung đã trực tiếp tư vấn cho hàng nghìn khách hàng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.