TƯ VẤN ĐẦU TƯ

08/06/2017

Điều tra, phân tích thị trường và môi trường kinh doanh: Cung cấp các thông tin, số liệu về thực trạng đầu tư ở một lĩnh vực nhất định và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đang, sẽ áp dụng với lĩnh vực đầu tư tương ứng để Nhà đầu tư có cơ sở đưa ra quyết định đầu tư.

Tìm kiếm, lựa chọn đối tác, giới thiệu địa điểm đầu tư (địa điểm thuê đất, thuê nhà xưởng): Cung cấp các thông tin và đưa ra các ý kiến pháp lý về các đối tác Nhà đầu tư dự định hợp tác, liên kết, giới thiệu các đối tác, địa điểm đầu tư để Nhà đầu tư lựa chọn và quyết định hợp tác đầu tư.
Tư vấn, xây dựng hồ sơ nghiên cứu lập dự án đầu tư, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Tư vấn và thực hiện các thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư (ưu đãi thuế, miễn giảm tiền thuê đất…): Tư vấn về các chính sách ưu đãi của Nhà nước, địa phương đối với lĩnh vực Nhà đầu tư lựa chọn và trình tự thủ tục, điều kiện để được hưởng các ưu đãi của Nhà nước.
Tư vấn việc mua bán/chuyển nhượng Dự án đầu tư, tách Dự án…
Tư vấn về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê…
Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.