TƯ VẤN MUA BÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A)

08/06/2017

CABAS đã tư vấn thành công việc mua bán, sáp nhập cho hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài nước, CABAS sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp:

  • Tư vấn định giá giá trị của doanh nghiệp trước khi tiến hành mua bán, sáp nhập;
  • Tư vấn, thẩm định toàn bộ hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tư cách của cổ đông, thành viên góp vốn, các vấn đề liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, các hợp đồng tín dụng, hồ sơ kế toán…
  • Kiểm toán độc lập, yêu cầu cơ quan thuế quyết toán nếu thấy cần thiết;
  • Tư vấn, tổ chức họp hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;
  • Đánh giá, tư vấn cho khách hàng chọn cách thức mua bán phù hợp với thực tế của doanh nghiệp, loại trừ rủi ro và tránh các chi phí không cần thiết;
  • Đàm phán, soạn thảo hợp đồng mua bán và các tài liệu cần thiết khác phục vụ cho việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
  • Tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để hoàn thiện việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
  • Tư vấn và hỗ trợ các công việc khác có liên quan đảm bảo việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp phù hợp với luật pháp Việt, hạn chế rủi ro và tiết kiệm chi phí.