Tuyển thực tập sinh: 04 người:

08/06/2017
  1. Yêu cầu
  • Là sinh viên năm thứ 3 của đại học luật, khoa luật các trường đại học khác;
  • Đam mê nghề luật, có mong muốn trở thành luật sư trong tương lai, mong muốn học hỏi và trau giồi kiến thức pháp lý thực tiễn;
  • Thực tập ít nhất 03 ngày trong/tuần hoặc 06 buổi/tuần.
  • Trung thực, ngoan, có ý thức kỷ luật cao.
  1. Hồ sơ:

 

  • Đơn xin việc viết tay;
  • Bản photo thẻ sinh viên.

 

  1. Thời hạn: 15/07/2017

Hồ sơ ứng tuyển gửi bằng email tới cabas@cabas.vn. Không nhất khuyến khích nộp hồ sơ trực tiếp.