Chuyên viên pháp lý Đỗ Thị Phương

09/01/2020

Quá trình công tác:

  • Năm 2013: Tốt nghiệp Khoa luật – ĐH Quốc Gia Hà Nội
  • Năm 2015: Tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội
  • Năm 2014: Nhân viên Công ty TNHH Tư vấn Minh Anh
  • Năm 2017 đến nay: Nhân viên tư vấn pháp lý của Hãng luật CABAS

Lĩnh vực chuyên môn:

Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, bảo hiểm xã hội, thuế và các loại giấy phép con khác.

Kinh nghiệm:

    06 năm