• TƯ VẤN MUA BÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A)

  TƯ VẤN MUA BÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A)

  CABAS đã tư vấn thành công việc mua bán, sáp nhập cho hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài nước, CABAS sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp: Tư vấn định giá giá trị của doanh nghiệp trước khi tiến hành mua bán, sáp nhập; Tư vấn, thẩm định toàn bộ hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tư cách của cổ đông, thành viên góp vốn, các vấn đề liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, các hợp đồng tín dụng, hồ sơ kế toán… Kiểm toán độc lập, yêu cầu cơ quan thuế quyết toán nếu thấy cần thiết; Tư vấn, tổ chức họp hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua b

 • SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  Cung cấp các giải pháp/thủ tục để tiến hành đăng ký, bảo vệ bản quyền của Nhãn hiệu (thương hiệu); Sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp;  quyền tác giả và xử lý các vi phạm về sở hữu trí tuệ Nhãn hiệu (thương hiệu) Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam và thực hiện đăng ký nhãn hiệu ra quốc tế. Tra cứu nhãn hàng hoá, tư vấn, đánh giá về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu tại Việt Nam. Hỗ trợ, thực thi các quyền nhãn hiệu đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý các xâm phạm về nhãn hiệu ở Việt Nam và nước ngoài. Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đă

 • TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

  Theo yêu cầu của doanh nghiệp, cá nhân, CABAS cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên với doanh nghiệp với thời hạn tối thiểu 06 tháng trở lên và cung cấp các dịch vụ pháp lý thường xuyên trong các lĩnh vực: dân sự, hợp đồng; kinh doanh - thương mại; tài chính - ngân hàng; lao động; sở hữu trí tuệ. TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CABAS tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp. Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp. Soạn t

 • DỊCH VỤ TRANH TỤNG TẠI TÒA

  DỊCH VỤ TRANH TỤNG TẠI TÒA

  1. Luật sư tư vấn và giải quyết các tranh chấp kinh doanh - thương mại, hôn nhân gia đình, dân sự, đất đai, thu hồi công nợ: - Đại diện theo ủy quyền để đàm phán; - Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; - Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng; - Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết tại Tòa án, hỗ trợ thủ tục thi hành án; 2. Luật sư bảo vệ quyền lợi của người bị hại, bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.

 • TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

  Tư vấn pháp luật về Hợp đồng dân sự - Thương mại - Xây dựng - BCC Tham gia đàm phán Hợp đồng dân sự - Thương mại - Xây dựng - BCC Soạn thảo, hiệu chỉnh Hợp đồng dân sự - Thương mại - Xây dựng - BCC Tư vấn giải quyết các tranh chấp về Hợp đồng dân sự - Thương mại - Xây dựng - BCC Đào tạo, hướng dẫn doanh tổ chức, cá nhân các kỹ năng soạn thảo, thẩm định hợp đồng;

 • TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

  Giới thiệu địa điểm xin thuê đất, giao đất để thực hiện Dự án đầu tư theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin giao đất, thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư. Tư vấn pháp luật về việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất, bất động sản của các cá nhân, tổ chức. Thực hiện các thủ tục hành chính/pháp lý về bất động sản, đất đai theo ủy quyền. Tư vấn thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Tư vấn, môi giới bất động sản, định giá bất động sản.

 • TƯ VẤN ĐẦU TƯ

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ

  Điều tra, phân tích thị trường và môi trường kinh doanh: Cung cấp các thông tin, số liệu về thực trạng đầu tư ở một lĩnh vực nhất định và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đang, sẽ áp dụng với lĩnh vực đầu tư tương ứng để Nhà đầu tư có cơ sở đưa ra quyết định đầu tư. Tìm kiếm, lựa chọn đối tác, giới thiệu địa điểm đầu tư (địa điểm thuê đất, thuê nhà xưởng): Cung cấp các thông tin và đưa ra các ý kiến pháp lý về các đối tác Nhà đầu tư dự định hợp tác, liên kết, giới thiệu các đối tác, địa điểm đầu tư để Nhà đầu tư lựa chọn và quyết định hợp tác đầu tư. Tư vấn, xây dựng hồ sơ nghiên cứu lập dự án đầu tư, thực hiện thủ tục xin cấp Gi

 • TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

  Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.   Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp trong nước, mở Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.   Tư vấn pháp luật về việc tổ chức lại doanh nghiệp như chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, mua bán doanh nghiệp như: Chia hoặc tách các Công ty TNHH, Công ty cổ phần; sáp nhập công ty TNHH, Công ty cổ phần; chuyển đổi từ Công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên hoặc Công ty TNHH thành cổ phần và ngược lại.   Tư vấ, chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng