• TÁCH VÀ ĐỔI TÊN THÀNH HÃNG LUẬT CABAS

    TÁCH VÀ ĐỔI TÊN THÀNH HÃNG LUẬT CABAS

    Này 01/06/2017, Công ty TNHH Luật và Tư Vấn đầu tư INCIP, là một trong 02 đơn vị cấu thành HÃNG LUẬT INCIP đã quyết định tách ra khỏi Hãng Luật INCIP. Trong suốt 11 năm tồn tại cho đến thời điểm tách ra thì các luật sư sáng lập luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng Hãng Luật INCIP phát triển như ngày hôm nay từ bàn tay trắng. Việc tách ra để là quy luật tất yếu sau 11 năm gắn bó và không có bất kỳ mâu thuẫn nào.   Hiện tại, Hãng Luật INCIP được tách làm 03 đơn vị, theo đó Luật sư Vũ Văn Thiệu tiếp quản Công ty Luật HD INCIP và thương hiệu INCIP. Luật sư Cao Bá Trung tiếp quản Công ty TNHH Luật và Tư Vấn đầu tư INCIP, Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá INCIP và đã đổi tên thành CABAS. Luật

  • LUẬT SƯ LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ SAU 05 NĂM THEO ÁN

    LUẬT SƯ LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ SAU 05 NĂM THEO ÁN

    Nhận lời mời của Công ty TNHH ECAP, Luật sư Cao Bá Trung đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ECAP trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng gia công” với Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam (Doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan) tại Hải Phòng. Theo nội dung đơn khởi kiện từ ngày 12/11/2012 thì Công ty TNHH ECAP đã khởi kiện đòi Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam đòi bồi thường toàn bộ số nguyên vật liệu mà ECAP đã giao cho Kaiyang gia công 41 mẫu giầy , mỗi mầu là 576 đồi. Tuy nhiên, Kaiyang đã gia công lỗi 19 mẫu trong đó có 08 mẫu giầy bị mốc. ECAP yêu cầu Kaiyang bồi thường và tiền phạt với tổng số tiền là 20.177.687.520 VNĐ. Vụ án được tòa án nhân dân TP. Hải Phòng thụ lý giải quyết theo trình tự sơ thẩm từ 28