TÁCH VÀ ĐỔI TÊN THÀNH HÃNG LUẬT CABAS

13/06/2017

Này 01/06/2017, Công ty TNHH Luật và Tư Vấn đầu tư INCIP, là một trong 02 đơn vị cấu thành HÃNG LUẬT INCIP đã quyết định tách ra khỏi Hãng Luật INCIP. Trong suốt 11 năm tồn tại cho đến thời điểm tách ra thì các luật sư sáng lập luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng Hãng Luật INCIP phát triển như ngày hôm nay từ bàn tay trắng. Việc tách ra để là quy luật tất yếu sau 11 năm gắn bó và không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

2

 

Hiện tại, Hãng Luật INCIP được tách làm 03 đơn vị, theo đó Luật sư Vũ Văn Thiệu tiếp quản Công ty Luật HD INCIP và thương hiệu INCIP. Luật sư Cao Bá Trung tiếp quản Công ty TNHH Luật và Tư Vấn đầu tư INCIP, Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá INCIP và đã đổi tên thành CABAS. Luật sư Mai Đức Tân thành lập Công ty Luật TNHH Newlaw.

Luật sư Cao Bá Trung chính thức rút 50% phần vốn góp ra khỏi Hãng Luật INCIP từ cuối tháng 05/2017 và thành lập HÃNG LUẬT CABAS. Như vậy, bắt đầu từ 01/06/2017, HÃNG LUẬT CABAS đã chính thức ra mắt trên cơ sở đổi tên từ Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư INCIP.

Với nền tảng kinh nghiệm 15 năm hành nghề, với uy tín cá nhân và trình độ chuyên cao, các luật sư của Hãng Luật CABAS tin tưởng sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ pháp lý ngày càng giá trị cho khách hàng trong tương lai.

Các luật sư sáng lập của Hãng luật INCIP tin tưởng rằng sau khi tách ra, mỗi người sẽ phát triển hơn hiện tại dựa trên nền tảng những gì đã và đang có của mỗi thành viên.