LUẬT SƯ LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ SAU 05 NĂM THEO ÁN

13/06/2017

Nhận lời mời của Công ty TNHH ECAP, Luật sư Cao Bá Trung đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ECAP trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng gia công” với Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam (Doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan) tại Hải Phòng.

1

Theo nội dung đơn khởi kiện từ ngày 12/11/2012 thì Công ty TNHH ECAP đã khởi kiện đòi Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam đòi bồi thường toàn bộ số nguyên vật liệu mà ECAP đã giao cho Kaiyang gia công 41 mẫu giầy , mỗi mầu là 576 đồi. Tuy nhiên, Kaiyang đã gia công lỗi 19 mẫu trong đó có 08 mẫu giầy bị mốc. ECAP yêu cầu Kaiyang bồi thường và tiền phạt với tổng số tiền là 20.177.687.520 VNĐ.

Vụ án được tòa án nhân dân TP. Hải Phòng thụ lý giải quyết theo trình tự sơ thẩm từ 28/01/2013 và đưa ra xét xử ngày 28/01/2015. Theo đó, Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH ECAP.

Không đồng ý với phán quyết của Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng, Công ty TNHH ECAP đã kháng cáo toàn bộ bản án để xét xử phúc thẩm tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Ngày 20/4/2015, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã thụ lý vụ án Kinh doanh thương mại số 17/2015/TLPT-KDTM để xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Ngày 10/4/2017, Tòa án dân dân cấp cao đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Theo đó, Tòa án đã chấp nhận một phần đơn khởi kiện của Công ty TNHH ECAP buộ Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam phải bồi thường toàn bộ số nguyên vật liệu mà ECAP đã giao cho Công ty Kaiyang Việt Nam để gia công là 625.824 USD tương đương với 13.965.888.000 VNĐ, Tòa không chấp nhận các khoản tiền phạt hơn 6 tỷ đồng theo đơn khởi kiện.

Để có được kết quả lật ngược bản án sơ thẩm đem lại quyền lợi cho Công ty TNHH ECAP là nhờ sự nỗ lực, trách nhiệm, kinh nghiệm và sự miệt mài theo đuổi vụ án của Luật sư Cao Bá Trung và sự tin tưởng của Công ty TNHH ECAP trong suốt 05 năm theo đuổi vụ án.