DỊCH VỤ TRANH TỤNG TẠI TÒA

08/06/2017

1. Luật sư tư vấn và giải quyết các tranh chấp kinh doanh – thương mại, hôn nhân gia đình, dân sự, đất đai, thu hồi công nợ:
– Đại diện theo ủy quyền để đàm phán;
– Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;
– Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng;
– Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết tại Tòa án, hỗ trợ thủ tục thi hành án;
2. Luật sư bảo vệ quyền lợi của người bị hại, bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.