THỦ TỤC: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP CÓ QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/ NĂM

09/06/2017
  1. CÁC TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHẢI CẤP PHÉP.

Khi có thay đổi các nội dung của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

  1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Trình tự, thủ tục:

+          Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Trường hợp từ chối cấp bổ sung, sửa đổi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+          Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép, giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung

            Cơ quan thực hiện: Sở Công thương địa phương

Thời gian thực hiện:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Hồ sơ 01 bộ bao gồm:

  1. a) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo mẫu
  2. b) Bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
  3. c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung
  4. LỆ PHÍ: 200.000 VNĐ/Giấy phép
  5. CƠ SỞ PHÁP LÝ

–            Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

–           Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu..

–           Thông tư 04/2016/TT-BCT ngày 06/06/2016 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.

  1. LIÊN HỆ

            Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH CABAS

Email: cabas@cabas.vn

Tel: 0944 688 777