THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP CÓ QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/ NĂM

09/06/2017
 1. CÁC TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHẢI CẤP PHÉP.

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do hết thời hạn hiệu lực hoặc bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Trình tự, thủ tục:

+          Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép (đối với trường hợp hết hiệu lực thì phải nộp trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày).

+          Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+          Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép, giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung

            Cơ quan thực hiện: Sở Công thương địa phương

Thời gian thực hiện:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

            Đối với trường hợp cấp lại do hết hạn, hồ sơ gồm:

Hồ sơ 01 bộ bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
 3. Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 4. Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất.
 5. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp

Đối với trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:

–           Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu

–           Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (nếu có).

 1. LỆ PHÍ: 200.000 VNĐ

 

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

–            Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

–           Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu..

–           Thông tư 04/2016/TT-BCT ngày 06/06/2016 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.

 1. LIÊN HỆ

            Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH CABAS

Email: cabas@cabas.vn

Hotline: 0944 688 777