Thạc sỹ – Luật sư Trần Văn Huy

30/06/2017
  Quá trình công tác:

  • Năm 2016: Tốt nghiệp Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Năm 2017: Tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư của Học viện tư pháp
  • Năm 2020: Thạc sĩ Luật học – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Năm 2020: Luật sư – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật: Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai & Nhà ở, Thừa kế, Hôn nhân & Gia đình, Doanh nghiệp, Đầu tư, Lao động…
  • Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Hành chính, Kinh doanh & Thương mại, Lao động, Hôn nhân & gia đình, Phá sản,…

Kinh nghiệm: 04 năm